Kilka słów o EFINEA

Twój cel. Nasze metody. Nasze doświadczenie. Nasze produkty. Twój sukces.

Misją Efinea Sp. z o.o. jest służyć pomocą podmiotom podczas procesów inwestycyjnych związanych z tworzeniem/modyfikacją systemów informatycznych oraz współtworzyć nową jakość w zastosowaniu informatyki dzięki Machine Learning.

Realizacja projektów IT jest ze względu swoją specyfikę i dotykanie prawie każdego aspektu działalności firmy, jak i prawie każdego pracownika jest bardzo wymagająca dla dostawcy i w równym stopniu odbiorcy (inwestora). Pomimo faktu, że zapisano wiele papieru o tym, jak je przeprowadzać, wyzwania dalej pozostały te same - czyli, jak zrealizować projekt z sukcesem.

Paradoksalnie, pomimo wzrostu świadomości, doświadczenia, edukacji klientów i wykonawców zminimalizowaniu uległ czas poświęcany na uzgodnienie projektu, co w założeniu ma być zastępowane doświadczeniem wykonawcy... Jeżeli komunikacja i zrozumienie na linii klient - dostawca działa bez zarzutu, takie podejście ma szansę zadziałać.

Rzetelne planowanie oraz elastyczne, jakkolwiek konsekwentne działanie kluczem do sukcesu

Jakkolwiek zdarza się, że szybka intuicyjna ocena projektu będzie słuszna i rzeczywistość ją potwierdzi, nie można takiego podejścia rekomendować jako metody polecanej i szeroko stosować w praktyce. Nie można, a jednak tak się dzieje. Zupełnie inaczej sprawy wyglądają, jak tą szybką ocenę i podążającą za nią decyzję poprze się dokładnymi studiami problemu, opracuje i uzgodni rozwiązanie.

Jak można zdefiniować zakończony z sukcesem projekt inwestycyjny? W naszej opinii projekt inwestycyjny zakończony sukcesem to projekt zakończony zgodnie z harmonogramem, o nakładach inwestycyjnych mieszczących się w zatwierdzonym budżecie oraz zrealizowanej funkcjonalności. Nic odkrywczego. Jednakże łatwiej powiedzieć, niż zrobić.

Nawet najlepszy plan, bez konsekwentnej realizacji pozostanie wyłącznie planem. Konsekwentna realizacja nie oznacza bynajmniej prowadzenia działań bez oglądania się na bieżącą sytuację, czy na nowe aspekty wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, czy też na zmaterializowane ryzyka. Zaprojektowane rozwiązania, plany działań, sposoby realizacji, czy też etapy realizacyjne powinny być przebudowywane na bieżąco, natychmiast jak zajdą przesłanki wskazujące taką konieczność.

Finansowanie projektu inwestycyjnego związanego z technologiami informatycznymi jest zagadnieniem esencjonalnym i krytycznym. Kluczem jest dobór rozwiązania odpowiedniego do posiadanych lub możliwych do pozyskania zasobów finansowych. Nie jest także niczym niespotykanym, brak możliwości spełnienia oczekiwań, czy realizacji celów projektu w założonym budżecie, a tak przy okazji zapewniamy, że open source nie jest na ten problem wystarczającym remedium.

Zanim cokolwiek zacznie się realizować przydatne jest opracowanie projektu rozwiązania. Nawet wysokopoziomowego. Przesłanie tyleż oczywiste, co trywialne, ale jednocześnie dość często ignorowane. Służyć ma to zmniejszeniu kosztów, a dodatkowo jest uzasadniane " abym mógł to ocenić muszę zobaczyć jak to działa". Rozwiązaliśmy ten problem korzystając z osiągnięć nowoczesnej informatyki nie rezygnując z opracowywania projektów rozwiązań, analiz i uzgodnień merytorycznych, korzystając z metodyk zwinnych, MVP i iteracyjnego podejścia do tworzenia rozwiązań.
Nieudany projekt inwestycyjny? Zdarza się. I nie jest to bynajmniej polski wynalazek, co dobitnie wskazuje fakt, że wszelkie metodyki prowadzenia projektów inwestycyjnych powstały poza granicami naszego kraju jako remedium na niski współczynnik zakończonych z sukcesem projektów inwestycyjnych.
Opierając się na wieloletnich doświadczeniach związanych z uczestniczeniem w różnych rolach i na różnych poziomach w projektach inwestycyjnych opracowaliśmy zestaw technik oraz narzędzi wspomagających, które istotnie wpływają na jakościowe wyniki związane z realizowanymi inwestycjami. Rdzeniem naszej metodyki zarządzania projektami jakiś czas temu była metodyka PRINCE II, dobrze rozumiana przez klientów i ich działy prawne ;-). Obecnie podstawą działania są metodyki agile wspierane przez specjalnie opracowane narzędzia i techniki, dostosowujące komunikację, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem do warunków występujących w projekcie oraz stosujemy planowanie działań w pełni wykorzystujące nowe zdobycze technologii informatycznych związanych z tworzeniem oprogramowania.
Analizy danych, poszukiwanie związkówi zależności, w tym statystycznych to nowa dziedzina, która wyrosła na skutek ewidencji coraz większej ilości danych w systemach, aplikacjach, aplikachjach mobilnych, IoT oraz dostępie do tych danych. Coraz większe znaczenie w różnych dziedzinach (finanse, handel, medycyna) ma automatyczna analiza danych, wnioskowanie maszynowe, wsparcie decyzji (np. ocena ryzyka kredytowego, ocena wystąpienia schorzenia, podpowiedzi towarów, którymi może być zainteresowany kupujący).

Nasze usługi

Analiza procesów biznesowych.

Analiza i opis procesów biznesowych klienta. Mapowanie. Wnioski i rekomendacje.

Architektura rozwiązań

Opracowywanie koncepcji rozwiązań, definiowanie architektury. Opracowywanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. Ocena stopnia realizacji założonych celów.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami realizowanymi w metodykach tradycyjnych (waterfall) i zwinnych (agile), reprezentowanie odbiorcy lub dostawcy. Zarządzanie zespołami dewelopersko-projektowymi.

Analiza i modelowanie danych

Analiza statystyczna danych, poszukiwanie związków miedzy danymi, definiowanie i kontrola KPI.

Optymalizacja procesów biznesowych/produkcyjnych

Reingineering procesów mający na celu zwiększenie efektywności czasowej, obsługowwej lub innej wskazanej przez Klienta

Integracja rozwiązań

Analiza możliwości sposobów integracji, ocena budżetu i harmonogramu dla możliwych wariantów rozwiązań. Nadzór nad realizacją w ramach usług PM.

Systemy na zamówienie/dedykowane

Realizacja systemów na zamówienie dla dowolnej branży. Dotychczasowe realizacje to branża finansowa, motoryzacyjna, produkcja dyskretna, produkcja jednostkowa.

Machine Learning

Usługi opracowywania modeli symulacji, wspierania decyzji, predykcji.

Zapraszamy do współpracy!

Portfolio

ERP ze wsparciem i śledzeniem produkcji - Karpol Sp. z o.o.

System ERP obsługujący wszystkie procesy od pozyskania zamówienia klienta do zorganizowania transportu gotowych produktów. Integracja z systemem technologicznym, planowanie i śledzenie produkcji. Metodyka PRINCE II.

Zrealizowane usługi: analiza wstępna, analiza procesów biznesowych i ich reengineering, harmonogramowanie projektu, projekt architektury rozwiązania oraz poszczególnych procesów, zarządzanie projektem.

Podwykonawca E-Ares Sp. z o.o.

Rebuilding systemu ERP dla importera samochodów BAP S.A.

Głęboki proces uaktualnienia systemu związany z przebudową istniejących procesów oraz budową 3 nowych modułów. Metodyka agile.

Zrealizowane usługi: analiza procesów biznesowych i ich optymalizacja, harmonogramowanie, projekt architektury rozwiązania oraz projekty rozwiązań poszczególnych procesów, zarządzanie projektem.

Podwykonawca E-Ares Sp. z o.o.

Wdrożenie i customizacja ERP dla Ssangyong Polska Sp. z o.o.

Głęboka customizacja systemu importerskiego BAP dla nowej marki. Nowy moduł logistyki samochodów, nowy moduł konfiguratora samochodów. Nowe integracje z systemami producenta takimi jak logistyka towarów, systemy obsługi gwarancji. Metodyka agile.Zrealizowane usługi: analiza procesów biznesowych i ich optymalizacja, harmonogramowanie, projekt architektury rozwiązania oraz projekty rozwiązań poszczególnych procesów, zarządzanie projektem.

Podwykonawca E-Ares Sp. z o.o.

System ERP dla importera samochodów - JLR Inchcape Sp. z o.o.

Wdrożenie i głęboka customizacja systemu importerskiego. Nowe integracje z: SAP, operatorem magazynowym, operatorem logistycznym samochodów. Nowe moduły: moduł logistyki specjalnej, moduł ceł.

Zrealizowane usługi: analiza procesów biznesowych i ich optymalizacja, harmonogramowanie, projekt architektury rozwiązania oraz projekty rozwiązań poszczególnych procesów, zarządzanie projektem.

Podwykonawca E-Ares Sp. z o.o.
client
client
client
client
client
client

We don't create miracles. We create results.